Ambtenarenquiz

1. Wegsaneren van ambtenaren levert bijna nooit wat op. Twee van de drie antwoorden leggen uit waarom niet. Maar één antwoord is klinkklare onzin. Welke?
A. Je kunt wel ambtenaren wegsaneren, maar dan blijft er belangrijk werk liggen
B. Zij worden doorgaans vervangen door externe adviseurs, die veel duurder zijn
C. Bij saneringen worden afdelingen vergroot, waardoor je een tussenlaag nodig hebt, zodat je net zo goed niet kunt saneren
Dit is onderzocht door ambtenaren.

2. De nieuwe Amsterdamse stadsdelen moeten bezuinigen. Waar gaan ze dit op doen?
A. Minder geld voor armoedebestrijding
B. Minder geld voor werkloosheidsbestrijding
C. Minder geld voor straatbarbecues
Jawel, particuliere straatbarbecues werden vaak door de overheid vergoed.


3. Zijn er meer werklozen of meer ambtenaren in Nederland?

A. Meer werklozen

B. Meer ambtenaren

C. Dat is toch hetzelfde?

4. Wat is het meest voorkomende beroep onder ambtenaren?
A. Parkeerwachter
B. Leerkracht
C. Formulierenbrigadist
Meer dan de helft van het aantal ambtenaren werkt in het onderwijs.

5. Glossy's met je eigen voornaam, zoals de Linda en de Youp, zijn niet meer alleen voorbehouden aan artiesten. Zo had een bekende CDA-minister, een ambtenaar dus, onlangs een eigen glossy. Wie was dat?
A. Landbouwminister Gerda Verburg had de Gerda
B. Premier Jan Peter Balkenende had de JP
C. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner had de Piet Hein

6. Wat is het effect van de inkrimping van veertien naar zeven stadsdelen in Amsterdam?
A. Er wordt effectiever en efficiënter gewerkt
B. Er zijn minder regels
C. Er staan zeven voormalige stadsdeelkantoren leeg

7. Ambtenaren voeren hun werk volledig volgens de procedures uit, ongeacht wat er gebeurt. Zo kreeg een mevrouw op zoek naar een parkeerautomaat een bon, ondanks dat de parkeerwacht zag dat ze wilde betalen. Waar kan zij een klacht indienen?
A. Bij de Gemeentelijke Ombudsman
B. Bij de Rijdende Rechter
C. Nergens: ambtenaren maken geen fouten, dus hebben ook geen klachtenbureau

8. Jiskefet maakte destijds, wat men zei, een persiflage over ambtenaren, al vond ik het meer een waarheidsgetrouwe weergave. Hoe heette het?
A. De Lullo's
B. Debiteuren/Crediteuren
C. Op woensdag komt meneer Zaagmans de week doormidden dagen

C. komt wél uit B.

9. Dolly Parton heeft wel het meest bekende ambtenarenliedje gezongen. Hoe heet het?
A. 9 to 5
B. Working 9 to 5
C. Sleeping 9 to 5

10. Wat moet een ambtenaar zeggen als hij een doos whisky van een klant krijgt?
A. Dank u wel
B. Is dat alles?
C. Dat mag ik niet aannemen vanwege het integriteitsbeginsel