Elan

Omdat de specialisten niet met een mond spreken, doet het kabinet met betrekking tot corona maar wat. Omdat men nog steeds niet verplicht durft te vaccineren, dé oplossing, gaat men maar boosteren. Dit loopt alleen volgens Hugo de Jonge volgens plan. We lopen namelijk achter bij alle buitenlanden. Even mijn eigen ervaring. Ik kon met heel veel moeite digitaal een afspraak maken. Ik kreeg drie opties. Alle drie op Nieuwjaarsdag, heel erg vroeg en zó ver weg dat het openbaar vervoer nog niet reed. Na een paar keer opnieuw proberen had ik meer succes. Op de prikplek zag ik voornamelijk pubertjes die nog lang niet aan de beurt waren maar doordat ze meer computervaardig zijn kennelijk door het systeem zijn geglipt. En al die ouderen, de grootste risicogroep, zijn nog steeds niet geboosterd, want ze begrijpen internet niet. En vanwege vrijwillig vaccineren en traag boosteren gebeurde het onvermijdelijke: harde lockdown. Terwijl de buurlanden juist weer open gaan. Dus trekt de hele meute naar België om daar de bloemetjes buiten te zetten. Wat daardoor dus straks weer dicht moet. En als wij weer open zijn, trekt gans België weer hier heen. Bent u daar nog?

En, ja hoor, we hebben een coalitieakkoord! Oude wijn in versleten zakken: ach, ik ga het er niet weer over hebben. Vijf jaar geleden heette het Vertrouwen in de toekomst. Nu heel vaag Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Dat ze vertrouwen hebben weggelaten, vind ik heel verstandig!
Dan hebben ze het steeds over nieuw elan. Maar wat ís elan? Uit Wikipedia: Elan the magazine is an onlinelifestyle publication. Bent u daar nog?
En wat ik ook niet snap, hoe slecht het resultaat ook, ze hebben er heel erg lang over gedaan: waarom moet de kabinetsploeg dan in een paar dagen tijd in elkaar gejast worden? Waarom niet zorgvuldig? Resultaat is een grabbelton vol brekebeentjes, samengesteld door degene die er al twaalf jaar een zootje van maakt.

Nu er tóch zoveel ministers komen, adviseer ik er nog drie bij. Alle drie Onafhankelijk, alle drie nog missionair als de rest van het kabinet demissionair is. Een Minister van Formatie voorkomt dat een volgend kabinet er wat sneller zit en wat meer elan heeft, deze minister kan nu al vooronderzoek doen want dit kabinet zal snel vallen. Een Minister van Personeelszaken ontslaat ministers die niet functioneren. Een zware post dus. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat moties van wantrouwen en zo niets uitmaken. En uiteraard benoemt deze minister ook nieuwe ministers. En tenslotte een Minister of liever een Coördinator van Corona. Deze persoon zit met politiek en specialisten in één grote zaal. Ze komen er pas uit als ze het eens zijn. Weg zwabberbeleid! Weg corona!